HOMEOPATİ

Homeopati eski Yunancadan gelir ve homeos (= benzer) ile pathos ( = acı çekmek, hastalık) kelimelerinden oluşur, benzeri benzer ile tedavi etmek anlamına gelir.