AYURVEDA

Ayurveda kadim bir lisan olan sanskritçe bir kelime olup, kelime anlamı olarak ‘Yaşam Bilimi’ manasına gelmektedir.